Terug naar het overzicht

Wat is het verschil tussen reguliere geneeskunde en klassieke homeopathie?

In homeopathische kringen wordt voor de reguliere geneeskunde de term allopathie gebruikt, dat is afgeleid  van de Griekse woorden allos en pathos. Allos staat hier voor tegenovergesteld en pathos voor lijden. De geneesmiddelen die de huisarts voorschrijft, werken namelijk niet gelijksoortig maar juist tegengesteld aan de klacht.

Als u bijvoorbeeld last van maagzuur heeft, krijgt u bij de reguliere geneeskunde een geneesmiddel dat tegengesteld is: een basisch middel dat zuur kan binden. Als u angstig of opgewon­den bent, krijgt u een kalmerend middel; zijn de luchtwegen verkrampt, krijgt u iets dat verslappend werkt op de spieren van de luchtwegen, enzovoort.

In de homeopathie geeft men een geneesmiddel dat gelijk­soortig is aan de klachten. Een voorbeeld kan dit wellicht verduide­lijken. Iemand heeft last van koude voeten. In de reguliere geneeskunde zou men adviseren de voeten op de verwar­ming of op een elektrische deken te leggen. Dat helpt, maar zodra de warmte­bron is verwijderd, zijn de voeten snel weer koud, zo niet nog kouder dan tevoren. Het lichaam krijgt namelijk een signaal dat de voeten te warm zijn. Daarop wordt het warmte reguleringsmechanisme in werking gezet om de voeten juist nog verder af te laten koelen.

In de homeopathie zou men bijvoorbeeld kunnen aanraden om een tijd met blote voeten in de sneeuw te lopen. Zo worden de voeten weliswaar in eerste instantie nog kouder, maar bij binnenkomst zullen de voeten al gauw vanzelf gaan gloeien en warm aanvoelen. Het interne mechanisme wordt op deze manier namelijk gestimuleerd om de voeten extra te verwarmen. Met andere woorden: Bestrijd de klacht met iets wat een gelijkend effect heeft, dan zorgt de reactie van het organisme er zelf voor dat de klacht verdwijnt. In de homeopathie heet dat een beroep doen op de levenskracht van de patiënt. Deze levenskracht zet het organisme aan tot zelfgenezing.

2.Wat wordt bedoeld met levenskracht?

Levenskracht is niet te zien, te voelen of te meten, maar wel zien we in alles de werking ervan. Zonder dat u er iets aan hoeft te doen, klopt uw hart, wordt uw lichaam op temperatuur gehouden, sterven uw cellen af en worden er weer nieuwe gevormd. Dit alles wordt gestuurd door de levenskracht. Zonder deze kracht valt het lichaam uiteen in zijn scheikundige elementen. De levenskracht zorgt ervoor dat het lichaam in stand wordt gehouden.

Deze levenskracht zet ook uw afweersysteem in werking. Bij een goede vitaliteit zal het lichaam zonder hulp van buiten virussen, bacteriën en dergelijke wegwer­ken. Een klein wondje groeit vanzelf weer dicht.

Als de levenskracht verstoord raakt, ontstaan er klachten. U kunt dit bijvoor­beeld merken als u een paar nachten niet heeft geslapen. Uw vitali­teit wordt dan minder. De gevolgen van een verlaagde vitaliteit kunnen per individu verschillen, maar in alle gevallen wordt de drempel voor binnenko­mende ‑ ziekmakende ‑ prikkels verlaagd. U wordt vatbaarder voor virussen of bacteriën.

Hoe werkt een homeopathisch geneesmiddel in op de levenskracht?

De mens bestaat uit energie. Einstein gaf dit met zijn veldtheorie al aan: “We kunnen materie beschouwen als iets wat gevormd wordt door die delen van de ruimte waar het energieveld extreem intens is. Er is geen plaats in de nieuwe fysica voor zowel het energieveld als de materie. Het energieveld is de enige realiteit.” Sommige delen van dit energieveld zitten zo dicht op elkaar dat ze zichtbaar zijn (het lichaam). Andere delen zitten verder uit elkaar en zijn niet zichtbaar (levenskracht).

Wat er bij de bereiding van een homeopathisch geneesmiddel gebeurt, is dat een proces in werking wordt gezet, waarbij een heel dicht energieveld (materie) wordt omgezet in een lossere samenhang. Er ontstaat een minder compact energieveld, dat in staat is het energieveld van de mens (zijn levens­kracht) te beïnvloe­den. Door een passend homeopathisch geneesmiddel in te nemen, kan de levenskracht geholpen worden om met een bepaalde ziekmakende prikkel af te rekenen. Uw weerstand wordt verhoogd en oorzaken, die u eerder ziek zouden maken, hebben nu geen vat meer op u.

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH

Crown Business Center
Tolnasingel 1 - C21
2411 PV Bodegraven

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl