Terug naar het overzicht

Hoe kiest een homeopaat het juiste homeopathische geneesmiddel?

Er zijn drie bronnen die ons informatie verschaffen over de werking van homeopathische geneesmiddelen. De geneesmiddelproeven op gezonde mensen, de vergifti­gings­gevallen die in het verleden zijn voorgekomen en in de medische literatuur zijn opgenomen en de waarnemingen van de homeopaat bij zijn/haar patiënten. Door nauwlettend te kijken welke verschijnselen genezen na toediening van een homeopathisch geneesmiddel, krijgt men een beeld van alle symptomen die een bepaald geneesmiddel kan veroorzaken (bij gezonde mensen) en kan genezen (bij zieke mensen). Al deze geneesmiddelen, met de sympto­men die ze kunnen veroorzaken en genezen, staan beschreven in boeken die de Materia Medica’s worden genoemd. Alle symptomen die bij een geneesmiddel horen, vormen samen het geneesmiddelbeeld. In de praktijk noteert de klassiek homeopaat alle symptomen die de patiënt vermeldt en probeert daaruit een geneesmiddelbeeld te ontdekken.

Een voorbeeld is het homeopathisch geneesmiddel Apis dat is gemaakt van de honingbij. De oppervlakkige werking van het gif van een bij is bekend. Opvallend is de brandende, stekende pijn, de (enorme) zwelling, de jeuk en sommige mensen krijgen blaren. In het geval van een bijensteek blijft het meestal bij deze lichamelijke symptomen. Wanneer het bijengif echter langzamer en langduriger wordt toegediend, ontstaan er veel meer symptomen. Niet alleen lichamelijke, maar ook psychische.

Hieronder volgt een beknopt geneesmiddelbeeld van Apis. Er zijn veel symptomen van Apis bekend, daarom volgt hier de beschrijving van de belangrijkste symptomen die bij de meeste proefpersonen zijn opgetreden:

 • geïrriteerdheid, nervositeit, niet stil kunnen zitten, niet tevreden te stellen
 • druk bezig, maar niet effectief; onderneemt van alles maar maakt niets af
 • voortdurend praten
 • jaloezie
 • onhandigheid, laat dingen vallen
 • last van warmte; alle klachten worden erger bij warmte
 • oedemateuse zwellingen
 • zakachtige zwelling onder de ogen
 • netelroos (met hevige jeuk en bultjes gepaard gaande huiduit­slag)
 • brandende, stekende pijnen, die verbeteren bij kou
 • afwezigheid van dorst
 • met name klachten aan de rechterkant van het lichaam

Wanneer een patiënt met dergelijke klachten bij een klassiek homeopaat komt, zal deze het homeopathische geneesmiddel Apis voorschrijven en de klachten zullen verdwijnen.

Natuurlijk past een geneesmiddel zelden volledig. Vaak zullen patiënten last hebben van een deel van bovengenoemde symptomen. Dan wordt het voor een klassiek homeopaat moeilijker: is er misschien een ander geneesmiddel waarvan het beeld meer lijkt op wat de patiënt vertelt?

Hoe beter het geneesmiddelbeeld overeenkomt, hoe groter de kans is op genezing. Als het geneesmiddel goed past, maakt het feitelijk niet uit met welke specifieke klacht iemand komt. Als welke klacht dan ook met bovengenoemde symptomen gepaard gaat, kan het homeopathische geneesmiddel Apis genezing brengen.

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH

Crown Business Center
Tolnasingel 1 - C21
2411 PV Bodegraven

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl