wetenschappelijk onderzoek
wetenschappelijk onderzoek

"Conventionele geneeskunde is bewezen, homeopathie niet"

Veel mensen denken dat dit de waarheid is, maar in feite is die lang niet zo duidelijk.

In het British Medical Journal stond in 2007 een artikel onder de titel How much of orthodox medicine is evidence based? Daaruit bleek, dat van 46% van de 2500 meest toegepaste behandelingen niet bekend was of ze effectief waren en slechts 13% daarvan was bevorderend voor de genezing.

Dit werpt bovendien een ander licht op argumenten als zouden homeopathische behandelingen zonde van het geld zijn, omdat ze niet bewezen zijn.

  • Alhoewel er veel minder studies uitgevoerd worden over homeopathie dan over conventionele geneesmiddelen - omdat homeopathie een relatief nieuw onderzoeksterrein is - zijn de resultaten bepaald niet negatief te noemen.
  •  Het percentage studies dat een positief, negatief of niet doorslaggevend effect laat zien is voor beide geneeswijzen percentueel min of meer gelijk.

Voor conventionele middelen en behandelingen is wel duidelijk, dat de stelligheid waarmee iets als 'genezend' wordt gepresenteerd vaak te optimistisch is. Het onderzoek naar conventionele en homeopathische behandelingen moet natuurlijk worden voortgezet, maar het zou al helpen als beleidsmakers, patiënten en gezondheidswerkers zich realiseren dat 'evidence based' misschien niet het enige criterium zou moeten zijn voor toelating van geneeswijzen en medicijnen. Op het terrein van biologie, op dat van ziekte en gezondheid, is dat veel te stellig. © C.Kars

Het oorspronkelijke artikel is te vinden op https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-faqs/conventional-medicine-is-proven-homeopathy-isnt/

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH


Nieuwstraat 33
2406 TN Alphen aan de Rijn

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl