wetenschappelijk onderzoek
wetenschappelijk onderzoek

"Er is geen enkel goed onderzoek dat positief is"

"Er is niet één goed uitgevoerd onderzoek met een positieve uitkomst"

Veel mensen geloven dat al het kwalitatief goede, dubbelblinde onderzoek (randomised controlled trial, RCT) naar homeopathie negatieve uitkomsten geeft. Dat is niet juist.

Hier zijn een aantal voorbeelden van kwalitatief hoogstaande onderzoeken en meta-onderzoeken die wél een positieve uitkomst hebben en waarin diverse typen van homeopathie zijn onderzocht:

  • Geïndividualiseerde homeopathische behandeling voor kinderen met diarree; een meta-analyse van drie RCT's liet zien dat de homeopathische behandeling de duur van de diarree terugbracht (1)
  • Geïndividualiseerde homeopathische behandeling van oorontstekingen (2, 3)
  • Het homeopathische medicijn Galphimia glauca bij allergische verkoudheid (4)
  • Het isopathische medicijn Pollen 30c bij hooikoorts (5)
  • Het homeopathische medicijn Oscillococcinum bij de behandeling van griep. Deze studie laat zien dat het middel effectief is bij de bahandeling van griep, maar niet bij het voorkómen ervan.
  • Het homeopathische complexmiddel Vertigoheel bij duizeligheid.

Het zou mooi zijn wanneer andere teams deze onderzoeken zouden herhalen, het liefst op grotere schaal. Lees hier meer over in het artikel van Tournier & Roberts.

De krenten uit de pap

Krenten uit de pap halen (cherry picking) is het gebruik om alleen de onderzoeken met een positieve uitkomst te publiceren en de negatieve uitkomsten te negeren. Dat kan leiden tot vertekening van het bewijs. Daarom is er een beweging op gang gekomen die onderzoeksinstituten en de geneesmiddelenindustrie moet dwingen tot het publiceren van alle onderzoeksresultaten, positief én negatief, zodat de balans in de bewijzen in zijn geheel kan worden bezien.

De veelgehoorde klacht van critici van homeopathie, wanneer zij gewezen worden op een reeks goede, positieve onderzoeken. Ze vinden dat 'cherry picking',  want 'er zijn immers ook veel negatieve onderzoeken'.

Dat argument gaat alleen op wanneer er in die andere onderzoeken precies hetzelfde op precies dezelfde manier zou zijn onderzocht. Van de hierboven genoemde studies is, zover het HRI weet, geen herhaling met negatieve uitkomsten bekend, dus het bewijs is niet weerlegd. Dat neemt niet weg, dat herhaling van onderzoeken naar de mening van het HRI zeer gewenst is. Het grootste probleem bij onderzoek naar homeopathie is de geringe beschikbaarheid van financiële middelen. Maar zonder onderzoek dat ofwel uitkomsten bevestigt, ofwel ze weerlegt, is de ontwikkeling en groei van kennis over homeopathie erg lastig. Het HRI onderkent dat dilemma.
© C.Kars

Dit artikel is oorspronkelijk afkomstig van: https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-faqs/there-isnt-a-single-good-quality-rct-showing-homeopathy-works/

Het artikel van Tournier en Roberts: https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/08/HRI_ResearchArticle_21_TournierRoberts_TargetedResearch.pdf

 

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH


Nieuwstraat 33
2406 TN Alphen aan de Rijn

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl