wetenschappelijk onderzoek
wetenschappelijk onderzoek

"Er zit niets in"

"Er zit niets in, het zijn alleen suikerkorrels / het is alleen maar water"

Critici, vooral in Engeland - maar je hoort het ook wel in Nederland - stellen dat de homeopathische middelen zo sterk verdund zijn, dat er 'niets meer in zit van een werkzaam middel', en dat homeopathie 'dus' kwakzalverij is. De theorie die hier wordt toegepast is die van Avogadro, een Italiaanse natuur- en wiskundige die in de 19e eeuw bij de menging van gassen berekende, dat een hoeveelheid van 6,022 x 1023 moleculen van een bepaald gas het grootste aantal was waar nog één molecule van een ander gas aantoonbaar was. Het was een berekening, die later een eigen leven is gaan leiden als de Constante van Avogadro. (Het zit ook iets ingewikkelder in elkaar en het getal is een benadering).

De controverse gaat over de zeer sterk verdunde medicijnen in de homeopathie: hoger dan 24D of 12C. Dergelijke verdunde middelen werken anders dan wanneer het gaat om reguliere middelen, waarbij er een interactie aangetoond kan worden tussen de moleculen van het middel en die van het lichaam.

Onderzoekers over de hele wereld weten nu, dat de werking van verdunningen boven 'het getal van Avogadro' niet chemisch, maar wel natuurkundig kan worden aangetoond en verklaard. Een aantal onderzoeken in laboratoria heeft al aangetoond dat de homeopathische, zeer hoge oplossingen biologische effecten hebben die er niet zijn als het alleen maar om water of suiker gaat. Bijvoorbeeld:

  • Homeopathisch verdunde histamine dat wordt toegevoegd aan basofielen (witte bloedcellen) is in staat ze aan te zetten tot het produceren van histamine.
  • Homeopathische thyroxine in de zeer hoge verdunning van 30D (ver boven het getal van Avogadro) vertraagt de ontwikkeling van kikkervisjes in kikkers.

Zijn deze onderzoeken het resultaat van 'slecht uitgevoerde wetenschap'? Dat argument gaat niet op, omdat ook experimenten uitgevoerd volgens de hoogste methodologische standaard laten zien dat de hoogste potenties van dergelijke medicijnen effect hebben.

Waarom worden deze niet geaccepteerd door wetenschappers? Dat is het gevolg van het feit dat dergelijke onderzoeken zeer nauw letten en daardoor nauwelijks te repliceren zijn. 75% van de in vitro experimenten laten een effect zien, en bijna 75% van de herhaalde experimenten zijn positief. Naarmate wetenschappers meer ervaring opdoen met dergelijke experimenten zullen ze langzamerhand ontdekken welke factoren in het spel zijn, waardoor de herhaalbaarheid wordt vergroot. De twee experimenten die hierboven zijn genoemd hebben tot nu toe de meest stabiele herhalingen opgeleverd. Echter, totdat elk team bij elke replicatie exact dezelfde resultaten krijgt zal homeopathie controversieel blijven.

Dergelijke onderzoeken luisteren zeer nauw als het gaat om de omstandigheden in een laboratorium. Herhaling in een ander laboratorium geeft al gauw andere resultaten. Het is te kort door de bocht om ze af te doen als 'slecht onderzoek'. Wel ligt er een uitdaging om te onderzoeken welke omstandigheden wél van belang zijn. Langzamerhand komen zo betere, herhaalbare resultaten in zicht.

De homeopathische bereidingswijze is een van de sleutelparameters. Alleen verdunnen is niet genoeg; het schudden blijkt noodzakelijk te zijn en het aantal schudslagen maakt ook uit. Het aantal keren schudden en verdunnen maakt de 'potentie' van een middel. Dat blijkt uit onderzoek waarbij een correct vervaardigde homeopathische potentie werd vergeleken met hetzelfde middel dat alleen maar verdund (niet-geschud) was. Het laatste deed niets, het eerste wel.

De uitdaging voor natuurkundigen is nu, uit te vinden op welke manier water de 'informatie' van het verdunde middel opslaat.
© C.Kars

Lees het oorspronkelijke artikel op: https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-faqs/theres-nothing-in-it-its-just-sugar-pills/

Hierin staan verwijzingen naar een aantal onderzoeken over gepotentieerde histamine en de effecten daarvan op het menselijk lichaam; zowel het oorspronkelijke onderzoek, de replicaties en de meta-analyse.

Het artikel over onderzoek naar kikkers en kikkervisjes is te vinden op: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23290876

 

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH


Nieuwstraat 33
2406 TN Alphen aan de Rijn

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl