wetenschappelijk onderzoek
wetenschappelijk onderzoek

"Homeopathie is niet te verklaren"

 

"Homeopathie moet je niet gebruiken, want je weet niet hoe het werkt"

Dit is een variant op de stelling die je in Nederlandse kringen wel eens hoort, dat homeopathie het werk van de duivel zou zijn.

Als je dit in wetenschappelijke zin consequent zou doorvoeren, waren we vroeger ook nooit aan aspirine begonnen. Het heeft 70 jaar geduurd voordat het werkingsmechanisme (in 1971) bekend werd. En er wordt nog steeds onderzoek naar gedaan, want nog lang niet de volledige biologische werking is ontrafeld. Toch werden de werkzame stoffen, uit de bast van de wilg en populier, al sinds onheuglijke tijden gebruikt tegen pijn.

Het is bovendien de vraag hoe ver we willen gaan met "bewijsvoering". Van vaccins wordt ook alleen het effect op bepaalde stoffen in het bloed gemeten; daarmee wordt het als 'effectief' beschouwd en mag het worden ingezet waar het voor was ontworpen.

Homeopathie heeft een zeer lange geschiedenis van meten van werkzaamheid. Vanaf de eerste publicatie over homeopathie in 1796 werden die genoteerd. Veel gemeten effecten zijn bovendien nog veel ouder - zoals dus die van wilgen- en populierenbast. In 1899 werd kunstmatig vervaardigde vorm van de werkzame stof daaruit klinisch getest en goedgekeurd, waarmee de 'aspirine' zoals we die nu kennen op de markt gebracht.

Het werkingsmechanisme van homeopathie fascineert nog steeds onderzoeksteams over de hele wereld. Er wordt veel fundamenteel onderzoek naar gedaan, dat veel nieuwe inzichten levert en op een gegeven moment zal laten zien hoe de homeopathische werkwijze een biologisch effect bewerkstelligt.
© C.Kars

Het oorspronkelijke artikel is te vinden op https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-faqs/homeopathy-shouldnt-be-used-because-you-cant-explain-how-it-works/

 

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH


Nieuwstraat 33
2406 TN Alphen aan de Rijn

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl