wetenschappelijk onderzoek
wetenschappelijk onderzoek

"Homeopathie is niet wetenschappelijk bewezen"

"Er is geen wetenschappelijk bewijs dat homeopathie werkt"

Dit is waarschijnlijk de meest geciteerde, maar ook de meest onjuiste stelling over homeopathie. Wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie is betrekkelijk nieuw, dus het klopt dat er nog geen groot aantal studies bestaan. Maar zelfs enkele bewijzen zijn iets anders dan geen bewijs.

Eind 2014 waren er 189 gerandomiseerde, vergelijkende onderzoeken (RCTs, de huidige standaard in geneeskundig onderzoek) uitgevoerd op 61 verschillende medische condities gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Op 22 van die condities was herhaald onderzoek gedaan, wat het bewijs sterker maakt. Van alle onderzoeken waren er104 placebo-gecontroleerd en kwamen in aanmerking voor een nadere review (de percentages zijn afgerond):

  • 41% had een positieve uitkomst (43 onderzoeken) - deze onderzoeken bewezen dat homeopathie effectief is
  • 5% was negatief (5 onderzoeken) - de uitkomsten van deze onderzoeken waren negatief
  • 54% had geen duidelijke uitkomst (56 stuks).

Dit is vergelijkbaar met onderzoek in de conventionele of reguliere geneeskunde, op basis van een systematische review van 1016 RCTs:

  • 44% was positief - de behandelingen waren waarschijnlijk werkend
  • 7% was negatief - de behandelingen waren waarschijnlijk schadelijk
  • 49% had geen duidelijke uitkomst - geen bewijs voor nuttige of schadelijke werking.

De percentages voor positieve, negatieve of niet afdoende bewijzen zijn voor homeopathie en voor reguliere geneeskunde zeer vergelijkbaar. Wel ziet men een groot verschil in de hoeveelheid onderzoek die is uitgevoerd. Er zijn 188 homeopathische onderzoeken gedaan tegenover 1016 reguliere. Dat ligt onder meer aan het gebrek aan financiële middelen, dat wordt vrijgemaakt voor onderzoek naar CAM (complementary and alternative medicine). Zo wordt in Engeland maar 0,0085% van het totale medische onderzoeksbudget besteed aan CAM, waar homeopathie maar een klein deel van uitmaakt. Er is geen reden om aan te nemen dat het in andere landen anders is.

De uitkomsten van deze samenvattende studie laat zien dat er meer onderzoek naar homeopathie nodig en verstandig is - bijvoorbeeld herhalingen op grote schaal van de meest veelbelovende positieve studies. De studies die een positieve uitkomst hadden (daarbij waren ook studies die nog niet herhaald zijn) hadden betrekking op 22 medische condities, van allergieën, oorontstekingen, kinderziekten, huidaandoeningen en spataderen tot fibromyalgie en maagontstekingen. En meer dan drie keer herhaald onderzoek laat de werkzaamheid van homeopathie zien bij de jaarlijkse verkoudheden en sinusitis.

Lees de oorspronkelijke tekst van dit artikel op: https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-faqs/there-is-no-scientific-evidence-homeopathy-works/

De opsomming voor medische condities waarop homeopathie bewezen werkt: http://facultyofhomeopathy.org/randomised-controlled-trials/

 

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH


Nieuwstraat 33
2406 TN Alphen aan de Rijn

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl