Terug naar het overzicht

EPI3-studie toont aan dat homeopathie besparend werkt
 

BRUSSEL 04/10 - De Franse EPI3-studie toont aan dat homeopathie geen marginale behandeling is, maar even efficiënt, zo niet zuiniger werkt dan een conventionele therapie. De studie omvat 8.500 patiënten. Er werden vier criteria onderzocht : de evolutie van de pijn, de farmaceutische consumptie, de secundaire effecten en het toekomstperspectief.

Artsen werden verdeeld in drie groepen: 197 ‘allopathische' artsen die nooit homeopathische middelen voorschrijven, 356 artsen die dat af en toe doen, en 250 ‘homeopathische artsen'. Uit de studie blijkt dat drie types van patiënten die respectievelijk leden aan musculoskeletale pijn, angststoornissen, en bovenste luchtwegeninfecties 48 tot 60% minder pijnstillers, 66% minder psychofarmaca en 50% minder antibiotica gebruikten en toch dezelfde uitkomst hebben als bij een conventionele behandeling. De auteurs pleiten dan ook voor de integratie van de homeopathie in de medische praktijk.

EPI3 is de grootste farmaco-epidemiologische studie ter wereld die uitgevoerd werd in de huisartsgeneeskunde in Frankrijk. De studie liep van 2006 tot 2010 en werd opgezet om tegemoet te komen aan de vraag van de gezondheidsautoriteiten.

De studie werd gefinancierd door de  laboratoria Boiron, en uitgevoerd door uitgevoerd door Laser, een onafhankelijke firma, onder leiding van professor Lucien Abenhaim, voormalig directeur-generaal Gezondheidszorg, onder toezicht van een Wetenschappelijk Comité, voorgezeten door professor Bernard Bégaud, farmacoloog aan de Universiteit van Bordeaux en het Inserm en onder controle van Dr. Bernard Avouac (Paris) en Pr. Jacques Massol (Université de Besançon), twee leden van de Franse Commissie voor Transparantie in de Geneeskunde en op generlei wijze verbonden met de wereld van de homeopathie. 

De studie respecteerde de gedragscode zoals voorgeschreven door het Europees agentschap van het European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (code ENCePP). Professor Abenhaim benadrukte dat "de EPI3-studie volledig en absoluut onafhankelijk was." "We hebben zelf een wetenschappelijk comité samengesteld en zelf onze gegevens verzameld, geanalyseerd en de resultaten beschreven zonder enige interventie van de laboratoria Boiron," zegt hij.

Christian Boiron, CEO van de gelijknamige laboratoria, begrijpt wel waarom de EASAC een paar weken geleden de homeopathie afschreef: " Sommige zeer geleerde heren denken dat ze op hun eentje de conventionele geneeskunde overeind moeten houden. Diezelfde heren uiten al jaren dezelfde kritiek, namelijk dat we niet kunnen bewijzen hoe homeopathie werkt. Maar dat geldt net zo goed voor talloze andere therapeutische technieken en medicaties. Ik aanvaard kritiek, als ze intelligent en verantwoord is, niet omdat ze ex cathedra verkondigt wordt. Er zijn meer dan 400.000 artsen die regelmatig homeopathische geneesmiddelen voorschrijven. Die kunnen niet allemaal gek zijn. Kortom: je m'en fiche totalement. Homeopathie is geen alternatieve geneeskunde maar maakt integraal deel uit van ons totale geneeskundige aanbod, net zoals de nucleaire, de immunologische en binnenkort AI-geneeskunde. Het is geen stand alone discipline maar werkt complementair. Ook ik laat me vaccineren, onderga klassieke behandelingen en sta open voor vernieuwende technieken."

Waar ligt hem dan het verschil? Vanwaar de weerstand die homeopathie bij sommigen oproept? Boiron: " Homeopaten hebben meer aandacht voor de individuele patiënt. Het is geen seriegeneeskunde. Een homeopaat luistert, observeert, gaat dan pas handelen. Soms werken homeopathische middelen niet, dan moet een alternatief gezocht worden. Homeopathie is nooit doctrinair. Wat niet altijd van andere artsen kan gezegd worden."

Een homeopaat zal dus nooit een conventionele oncologische behandeling afwijzen? Boiron: "Uiteraard niet. Maar hij zal wel mee zoeken naar een oplossing om de behandeling van de patiënt zo zacht mogelijk te maken."

Studie: EPI3 - Cohort of Patients with Three Common Diseases (Musculoskeletal Pain; Sleep, Anxiety and Depressive Disorders and Upper Respiratory Infections): Study on the Impact of Homoeopathic Treatment

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH

Crown Business Center
Tolnasingel 1 - C21
2411 PV Bodegraven

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl