Terug naar het overzicht

Homeopathie: eerst met eigen ogen zien, dan pas geloven


In 2001 breekt de mond-en-klauwzeer uit. De epidemie treft 26 Nederlandse veebedrijven, vooral in de driehoek Apeldoorn-Zwolle-Deventer. Als het virus het Friese Ee bereikt, zoeken omliggende veehouders massaal hun heil in de homeopathie.

Gespecialiseerd dierenarts Liesbeth Ellinger levert twee middelen die preventief werken. Een verdere uitbraak blijft uit. 'Heeft het dan gewerkt? Dat kan ik niet met zekerheid zeggen', blikt ze terug. 'We hadden de veehouders gezegd dat ze ook alle verplichte hygiënische maatregelen in acht moesten blijven nemen, dat heeft ook effect. Maar in het verleden zijn goede resultaten behaald met de behandeling en preventie van MKZ met homeopathie.'

Dreigende brief

Dit verhaal heeft nog een staartje, want niet veel later staat de inspectie op de stoep. Feitelijk heeft Ellinger niks verkeerds gedaan, maar bij een volgende uitbraak van een dierziekte is het toch écht niet de bedoeling dat homeopathie wordt ingezet.
'De brief van het ministerie van Landbouw heb ik bewaard en de toon vond ik dreigend', zegt Ellinger.

Ze roeit vaak tegen de stroom in, mede omdat niemand kan duiden hoe homeopathie bij mens en dier exact werkt. 'Maar dat het werkt zie ik dagelijks in mijn praktijk. Ik heb een litteken bij een paard, zo groot als een banaan, binnen twee weken zien genezen.
'Met één pilletje hebben we binnen twee dagen 6.000 kippen van de diarree afgeholpen. Bij koeien kunnen we alles rondom de geboorte verzachten, inclusief het verdriet als de dieren uit elkaar worden gehaald. We genezen uier- en klauwproblemen en infecties.'

Volgens de regulier opgeleide dierenarts Ellinger is elke ziekte in principe homeopathisch te behandelen, dus ook het voor mens en dier veel gevaarlijkere Q-koorts. 'Een garantie vooraf dat je een epidemie vroegtijdig kan stoppen, is er niet. Maar als een geitenhouder mij belt, dan ga ik helpen.'


Placebo-effect

Dat alle succesgevallen mogelijk te danken zijn aan een placebo-effect, waarbij het dier geneest op eigen kracht, kan Ellinger weerleggen. 'We hebben, zonder dat de veehouder wist welk middel werd toegediend, zijn zeugen in twee groepen verdeeld. Van de 260 biggen die uiteindelijk zijn geboren, hadden in de placebogroep 63 biggen diarree, tegen tien biggen die via het moedervarken een homeopathisch middel kregen. Zulke resultaten boek je met de meeste geneesmiddelen niet.'

De afgelopen jaren hebben zo'n 500 melkveehouders bij de Apeldoornse dierenarts een driedaagse introductiecursus gevolgd. Daarbinnen krijgen veehouders basisinformatie, delen ze ervaringen en krijgen ze de beschikking over een basispakket met homeopathische middelen. 'Juist onder gangbare boeren groeit de belangstelling.'

Een voorbeeld van zo'n middel is Bryonia, dat met name bij mastitis wordt ingezet. 'Een belangrijke aanwijzing voor de werking van dit middel is dat de koe juist op de pijnlijke ontsteking gaat liggen, omdat hard drukken op de pijnplek beter voelt dan een kleine beweging.'

Bloedlijnen

Waarom werkt het ene middel bij de ene veehouder wel en bij de andere niet? 'Dat kan bijvoorbeeld met verschillende bloedlijnen te maken hebben', zegt Ellinger. 'Bij homeopathie is het zaak om heel precies naar de klachten te kijken, voordat je weet welk middel het beste werkt. En veehouders willen eerst zien dat een middel werkt. Als ze, soms à la minute, een verbetering bij het dier zien, zijn ze overtuigd. Ik ken een veehouder die in vijf jaar tijd nog maar één keer antibiotica heeft ingezet.'

Lees hier het hele artikel met een intervieuw met melkveehouder Janny van Dijk.

Bron: Nieuwe Oogst

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH

Crown Business Center
Tolnasingel 1 - C21
2411 PV Bodegraven

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl