Terug naar het overzicht


Update
Project COCOZ 

 

COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg

Patiënten met chronische ziekten maken veelvuldig gebruik van complementaire zorg, vaker dan andere patiënten. Dit gebeurt meestal als aanvulling op hun reguliere behandeling. Arts en complementair behandelaar hebben echter zelden contact met elkaar. Hoe kan dit verbeterd worden? Dit is de centrale vraag bij het project COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg (COCOZ), waaraan ook de Vereniging Homeopathie bijdraagt.

Het project is nu halverwege en er zijn inmiddels 3 themabijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de zes deelnemende complementaire beroepsorganisaties en een groep huisartsen, onder leiding van onderzoekers van het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut. Zij hebben samen besproken wat vanuit ieders perspectief wel en niet helpt om samen te werken. Voor huisartsen is bijvoorbeeld het complementaire veld vaak onoverzichtelijk. Van elke nieuw gevestigde complementair behandelaar of therapeut rond hun praktijk krijgen zij een foldertje in de bus. Complementair behandelaren hebben op hun beurt vaak een beperkt netwerk in de reguliere zorg, waardoor ze natuurlijke contactmomenten met huisartsen missen. Er zijn diverse concrete activiteiten bedacht die het contact tussen huisarts en complementair behandelaar kunnen stimuleren.

Voor huisartsen is het verder belangrijk om te weten of een bepaalde complementaire behandeling effectief is bij een bepaalde klacht. De complementair behandelaren hebben daarom een Top-3 opgegeven van klachten waarvoor hun behandeling effectief kan zijn. Dit wordt nu onderbouwd met resultaten uit de wetenschappelijke literatuur.

Het uiteindelijke doel is om praktische instrumenten te ontwikkelen voor arts en complementair behandelaar, zodat zij gezamenlijk betere zorg leveren voor mensen met chronische aandoeningen.

De deelnemende beroepsorganisaties voor complementair behandelaren zijn AVIG (artsen integrale geneeskunde, o.a. homeopathie en natuurgeneeskunde), NAAV (acupunctuurartsen), NCA (chiropractie), NVA (acupunctuur), NVKH (homeopathie) en NVO (osteopathie). De betrokken patiëntenorganisaties zijn MS-Anders en de Vereniging Homeopathie.

Grote impuls voor de ontwikkeling van integrative medicine
De Universiteit van Californië Irvine heeft een unieke donatie van Henry en Susan Samueli ontvangen. Zij geven €200 miljoen om het Susan and Henry Samueli College of Health Sciences te starten, dat zich volledig gaat richten op integrative medicine. Het is voor het eerst dat een universitair centrum integrale zorg systematisch implementeert in onderwijs (aan toekomstig artsen, verpleegkundigen, tandartsen en apothekers), in medische zorg (reguliere en complementaire zorg geïntegreerd in het ziekenhuis) en in onderzoek.

In 2001 heeft de Samueli Foundation al een donatie van $5,7 miljoen gegeven om onderzoek te doen naar de effecten van complementaire behandelingen en Susan en Henry Samueli vinden het nu tijd voor de volgende fase, namelijk integratie van effectieve complementaire zorg in het reguliere aanbod, op basis van een integrale gezondheidsfilosofie. Met meer aandacht voor gezonde leefstijl, preventie, welbevinden en optimale gezondheid.

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH

Crown Business Center
Tolnasingel 1 - C21
2411 PV Bodegraven

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl