Terug naar het overzicht

Worden Homeopathische middelen verboden?

Als het aan de Europese adviesraad van wetenschapsacademies EASAC ligt wel. Die vinden namelijk dat EU-lidstaten homeopathische middelen niet meer moeten toestaan zolang werking en veiligheid niet zijn aangetoond. Er is volgens deze organisatie geen enkel wetenschappelijk bewijs dat homeopathische middelen werken voor welke ziekte dan ook.

Ze bedoelen hiermee de klassieke homeopathie, waarbij door grote verdunning er geen aantoonbare werkzame stof meer aanwezig is in de oplossing die de patiënt krijgt, al is dit door een nieuwe vorm van wetenschap al wel weerlegd. En ze gaan nog een stapje verder door te stellen dat de discussie ook zou kunnen gaan over andere alternatieve geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld de natuurgeneesmiddelen van A. Vogel.

EASAC adviseert dat homeopathische middelen moeten voldoen aan dezelfde eisen als reguliere geneesmiddelen. Als niet op wetenschappelijke wijze kan worden onderbouwd dat een dergelijk middel werkt, moet er geen registratie worden afgegeven door controle-instanties, zoals bijvoorbeeld het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland.

Nu wil ik in dit artikel 2 punten extra aandacht geven, dit zijn de door de EASAC gebruikte woorden; werking en veiligheid van de homeopathie. Ik ben zelf een groot voorstander van homeopathie en genezen door dichter bij de natuur te leven, te beginnen bij gezonde voeding. Daarom heb ik eerder dit artikel geschreven Handen af van de homeopathie.

Het kan ook anders

In Zwitserland is het burgerinitiatief ‘Ja tegen complementaire geneeskunde’ definitief naar een officiële wetgeving omgezet. Onder complementaire geneeskunde word het volgende verstaan: de klassieke Homeopathie, de antroposofische geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de fytotherapie. Op 16 juni 2017 is besloten dat al deze vier complementaire geneeswijzen definitief in de Zwitserse basiszorgverzekering opgenomen worden en blijven, gewoon vanuit de vraag van de burger, kunnen wij nog wat van leren.

Even wat cijfers over homeopathie

Nederland telt 315 geregistreerde homeopathische artsen en 690 geregistreerde klassieke homeopaten. Er zijn ook nog ongeveer een 1000 tal ongeregistreerde homeopaten, wat het totaal op zo’n 2000 homeopaten brengt. Als je onze 17 miljoen inwoners deelt door dat aantal, 2000, kom je uit op 1 homeopaat per 8000 inwoners. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één, tot anderhalf miljoen Nederlanders jaarlijks een homeopaat bezoeken, wat neerkomt op 8-10% van de bevolking.

De markt voor homeopathische geneesmiddelen in Europa groeit ieder jaar met zo’n 6%. In 2015 zette de sector ruim 1 miljard euro om in de Europese Unie. In Nederland gebruikt tussen de 6 en 8% van de bevolking homeopathische middelen. In Duitsland en Frankrijk ligt dat percentage rond de 13%.

Zo’n 700 duizend Nederlanders consulteren jaarlijks een homeopaat en 1 tot 4 miljoen kopen weleens een homeopathisch middel en er worden jaarlijks zo’n 4,5 miljoen verpakkingen verkocht.Volgens  de CBS zijn consumenten heel tevreden over de alternatief genezers, met een rapportcijfer van gemiddeld 8,1, de reguliere huisarts krijgt een 7,7 en de specialist een 7,8. In 75% van de huishoudens is een homeopathisch middel aanwezig. Ook opvallend, slechts 24% van de bevolking gebruikt nooit een homeopathisch middel.

Je kunt dus wel stellen dat er vrij veel mensen gebruik maken van homeopathisch middelen, terwijl de EASAC aangeeft dat het niet veilig is en bovenal niet werkt, zouden wij dan allemaal dom zijn?

Ideologie verdringt eerlijkheid rond homeopathische middelen

Homeopathie dient eerlijk en degelijk onderzocht te worden, dat alles zonder vooroordeel, door mensen die geen belangen hebben bij de uitkomst. Homeopathische middelen zijn goedkoper en hebben geen bijwerkingen zoals bijna alle medicijnen dat wel hebben en waarvan de kosten de pan uit rijzen.

Prof Hahn zegt: wetenschappers zijn tendentieus en bevooroordeelde. Niet echt objectief zoals we van hen zouden mogen verwachten, ze misbruiken hun titel om  hun persoonlijke overtuigingen door te drukken. Hij vindt het fascinerend dat de academische wereld zo sterk wordt beïnvloed door ideologie en niet door eerlijke goed onderbouwde informatie.

En zoals Freek de Jonge het zegt “Er zou geen behoefte aan alternatieve geneeskunde zijn als de reguliere voldeed.”

Lees het hele artikel van Robert van Boxtel op: gezondheidenvoeding.nl

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH

Crown Business Center
Tolnasingel 1 - C21
2411 PV Bodegraven

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl