Muriël Wagenmans over nieuwe koers HVNA
 

Op zoek naar een nieuwe doelgroep


Door Floor van Orsouw

Floor van Orsouw werkt als humanistisch geestelijk verzorger in de zorg en in justitiële inrichtingen. Daarnaast is zij student aan de Schrijversvakschool.

Dit is een eerste artikel in een reeks waarin opleidingscoördinatoren van opleidingen in de klassieke homeopathie aan het woord komen.

Vanwege vergrijzing is er behoefte aan nieuwe instroom van klassiek homeopaten in de NVKH. Over enkele initiatieven die daartoe worden ontplooid, vertelt Muriël Wagenmans, coördinator van de HVNA. De school bevindt zich in een veranderproces en één van de speerpunten is het verbreden van de doelgroep van de opleiding homeopathie.

 

 ‘Voordat we dit soort ideeën kregen’, legt Muriël Wagenmans uit, ‘zijn we met alle docenten van de homeopathievakgroep bezig geweest met een sterkte-zwakteanalyse van onze opleiding.’ De docenten hebben gezien dat een aantal studenten en afgestudeerde homeopaten na een tijd afhaakt, bijvoorbeeld omdat het te zwaar is naast hun fulltime baan of omdat ze de praktijk niet vol krijgen. Eén van de oorzaken is dat in het verleden een aanzienlijk deel van de studenten de opleiding ging doen uit eigen interesse of voor zelfontplooiing.

‘Natuurlijk is het zo dat je als therapeut groeit in de opleiding,’ zegt Muriël, ‘dat je jezelf leert kennen en daaruit kunt putten om daar andere mensen mee te helpen, maar dat is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is dat je mensen gezonder gaat maken en hen begeleidt in hun genezingstraject door hun zelfherstellend vermogen blijvend te versterken. Daarmee doe je ook aan preventieve geneeskunde.’ Vanuit dat idee is het plan ontstaan om bij jonge mensen de interesse voor de HVNA op te wekken. ‘We richten ons op jonge mensen met een bepaald opleidingsniveau: jonge hbo’ers die al ergens in de zorg werken, maar erachter komen dat het niet helemaal bij hen past om op die manier te werken, of juist de vwo’ers die interesse hebben in geneeskunde of biologie, en misschien wel uitgeloot zijn. Zij kunnen bij ons een heel traject volgen, waarbij ze al gelijk naast de homeopathievakken ook de medische en medisch-therapeutische training krijgen die ze zoeken.’

Dat betekent niet dat oudere studenten niet meer welkom zijn, maar het is volgens Muriël belangrijk dat zij heel nadrukkelijk leerbaar zijn in de richting van het beroep. Studenten moeten uiteindelijk in staat zijn de homeopathische manier van denken te combineren met de medische kennis en handelen. Vandaar ook dat dit bij de HVNA geïntegreerd wordt aangeboden. ‘De medische kennis en vooral eerstelijnsvaardigheden van homeopaten willen we naar een hoger plan tillen.’ Door de ambities van de opleiding bij te stellen hoopt de HVNA een bredere doelgroep studenten aan te spreken en ook homeopathische gezondheidszorg te bieden overal waar mensen daar potentieel behoefte aan hebben.

‘Wij willen bijdragen aan de humanisering van de geneeskunde: zorg gericht op de gehele persoon die je voor je hebt. Daar moet je goed voor kunnen waarnemen en daar dingen uit afleiden: dat willen we trainen. Ook de preventieve kant van homeopathische geneeskunde is volgens mij onderbelicht. En homeopathie is bij uitstek geschikt om chronische ziektes en Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) breed aan te pakken.’

Muriël Wagenmans heeft inmiddels directeuren, decanen en decanennetwerken van scholen in de regio Arnhem/Nijmegen benaderd. Nu studiefinanciering een lening is geworden in plaats van een gift, is het geen heet hangijzer meer dat studenten daar geen aanspraak op kunnen maken. Tot nu toe werd er enthousiast gereageerd: ‘Dit wist ik helemaal niet. Ik heb wel eens van homeopathie gehoord natuurlijk, maar niet dat je die studie kan doen en dat het een keuzemogelijkheid is voor onze leerlingen. Goed om dit te faciliteren.’

Dat er minder enthousiaste reacties op de homeopathie kunnen komen, daar is ze zich wel degelijk van bewust: ‘Vanuit persoonlijke motieven zullen er ook meer sceptische meningen zijn. We weten gewoon dat je met de literatuur onder de arm daar toch iets in kunt weerleggen. Er wordt altijd gezegd van ‘het is niet bewezen’, maar dat slaat nergens meer op, dat is een zinnetje dat heel snel gebruikt wordt. Er wordt gelukkig internationaal hard gewerkt meer wetenschappelijke bewijzen te verzamelen. Het zou mooi zijn wanneer we als homeopaten in Nederland daar meer bewustwording in krijgen en bijvoorbeeld alleen al veel meer aan beschrijving van casuïstiek gaan doen volgens internationale standaarden en dat dan delen met elkaar.

Als je vanuit idealisme voor zo’n studie als homeopathie kiest dan denk je: ‘Ik ga dit doen en de wereld redden.’ Zo begint iedereen aan een medische studie. Dan word je gaandeweg wijzer, omdat je toch taaie materie en tegenstand ontmoet. Het is belangrijk daar in de opleiding al mee te beginnen: uitleggen wat je doet, resultaten laten zien, en de wetenschappelijke literatuur gebruiken om dit te onderstrepen.’

Op de vorige open dag kwamen al wat jonge mensen af, rechtstreeks van de middelbare school, of na een jaar gereisd of verschillende studies geprobeerd te hebben. ‘Ik denk dat er heel veel jongeren zijn die van deze studie nog geen weet hebben.’ Dat studenten minimaal hbo-denkniveau hebben is belangrijk: ‘Als homeopaat moet je een helicopterview hebben én in detail kijken en daartussen kunnen schakelen: een vaardigheid die je moet leren. Best een lastige, maar wel leuk,’ zegt Muriël.

‘Ook zoeken we naar groepen jonge mensen waar we cursussen aan kunnen geven. Er zijn een paar onderwerpen die we willen uitrollen, gericht op zorgmedewerkers die daar veel interesse in hebben. In de training geven we een paar grote richtlijnen en zeggen daarbij nadrukkelijk: als het te ingewikkeld wordt, dan moet je er een professionele homeopaat bij halen, net zoals je naar een huisarts zou gaan.’

Homeopathie introduceren of onderwijzen in ziekenhuizen ligt veel gevoeliger. ‘Er is een pilot gaande hier in het Rijnstate, waarbij de afdeling kindergeneeskunde bezig is om een complementaire ring te vormen om de artsen heen, zodat ze weten naar wie ze kunnen verwijzen. Daar zit homeopathie ook bij, maar dat is nog heel schoorvoetend.’

Als de opleidingen meer in de maatschappij gaan staan, door bekendheid bij jonge mensen te genereren en cursussen te geven, draagt dat volgens Muriël bij aan de bekendheid van homeopathie in het algemeen. ‘Het hele PR-gebeuren is natuurlijk weer een vak apart. Ik weet echt nog niet of het lukt: The proof of the pudding is in the eating.’ Maar er zijn lichtpuntjes: ‘Op onze laatste open dag hadden we een huisarts rondlopen, die ontzettend geïnteresseerd was in homeopathie. Dat is wel heel erg leuk. Iemand die zag dat je met homeopathie heel krachtige, blijvende geneesresultaten kunt bereiken.’

Meer informatie: www.hvna-homeopathie.nl

Afdrukversie

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH


Nieuwstraat 33
2406 TN Alphen aan de Rijn

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl