Klachtenformulier Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)

 

 

Klachtenformulier

Als een gesprek tussen u en uw homeopaat niet tot een, naar uw mening, goede oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de NVKH. Deze klachtenfunctionaris kan uw klacht aanhoren, informatie verstrekken en bemiddelen tussen u en de homeopaat. De klachtenfunctionaris van de NVKH heeft een bemiddelende functie en kan geen schadevergoeding toekennen.

Leest u hierover ook de informatiefolder van de SCAG.

Wij verzoeken u dit klachtenformulier volledig in te vullen.

Klachtenformulier


Na ontvangst van het formulier zal de klachtencommissie van de NVKH contact met u opnemen.

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH


Nieuwstraat 33
2406 TN Alphen aan de Rijn

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl