homeopathie
homeopathie

Klachtenformulier Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)

Bespreek uw onvrede en los het samen op!

Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Homeopaten doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. 

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw homeopaat te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw homeopaat dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op.
Klachten kunnen gaan over uw behandeling, bejegening, of de bereikbaarheid.

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw homeopaat, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum klachtbehandeling ((e-mail: bemiddeling@quasir.nl telefoon 0648445538) , inschakelen (zie flyer). Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. U kunt uw klacht via onderstaand klachtenformulier indienen.

Wilt u geen klacht indienen maar wel uw onvrede kenbaar maken bij de beroepsvereniging dan kun u contact opnemen met het secretariaat van de NVKH op info@nvkh.nl of telefonisch op 0172-499595 (9.00-12.30 uur).

Wordt uw klacht, naar uw mening, niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

Alle homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.
In deze flyer en infographic leest u alle informatie


TCZ

Als er sprake is van een ernstige klacht over het handelen van uw homeopaat dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Meer informatie over TCZ leest u hier.

Wij verzoeken u dit klachtenformulier volledig in te vullen.

Klachtenformulier vertrouwelijk

Wij zullen na ontvangst van het formulier een klachtenfunctionaris inzetten die u kan ondersteunen bij het bespreken en naar wij hopen het oplossen van uw klacht.

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH

Crown Business Center
Tolnasingel 1 - C21
2411 PV Bodegraven

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl