homeopathie
homeopathie

Klachtenformulier Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)

 

 

Klachtenformulier

Als een gesprek tussen u en uw homeopaat niet tot een, naar uw mening, goede oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de NVKH. Deze klachtenfunctionaris kan uw klacht aanhoren, informatie verstrekken en bemiddelen tussen u en de homeopaat. De klachtenfunctionaris van de NVKH heeft een bemiddelende functie en kan geen schadevergoeding toekennen.

Leest u hierover ook de informatiefolder van de SCAG.

Wij verzoeken u dit klachtenformulier volledig in te vullen.

Klachtenformulier vertrouwelijk

Wij zullen na ontvangst van het formulier een klachtenfunctionaris inzetten die u kan ondersteunen bij het bespreken en naar wij hopen het oplossen van uw klacht.

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH


Nieuwstraat 33
2406 TN Alphen aan de Rijn

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl