homeopathie
homeopathie

Geregistreerd lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)
 

Geregistreerd lidmaatschap NVKH


De NVKH heeft een openbaar beroepsregister, waarin alle geregistreerde leden, klassiek homeopaten, zijn opgenomen. Geregistreerde klassiek homeopaten mogen naar buiten treden als NVKH-lid.

Klassiek homeopaten die zijn aangesloten zijn in het bezit van een diploma van een door de NVKH erkende beroepsopleiding klassieke homeopathie. Deze beroepsopleiding dient aan de volgende criteria te voldoen:

  • De beroepsvisie en de eindtermen van de beroepsopleiding dienen aan te sluiten bij het Beroepsprofiel Klassiek Homeopaat NVKH.
  • Het onderwijs dient minimaal op HBO niveau plaats te vinden, en het diploma is gebaseerd op een vastgesteld aantal studiepunten. Het diploma gaat vergezeld van een overzicht van alle onderdelen en behaalde resultaten.
  • Het onderwijsprofiel van de beroepsopleiding dient gelijkwaardig te zijn aan ECCH International Guidelines for Homeopathy Education. Homeopaten uit EU-landen kunnen over het algemeen direct geregistreerd worden. Dit is binnen de ECCH zo afgesproken.
  • De klassiek homeopaat dient in het bezit te zijn van een diploma van een geaccrediteerde opleiding Medische Basiskennis, zie www.cpion.nl/MBKOpleiding  of www.http://snro-instituut.nl/mpsbki/4
    of in het bezit te zijn van een diploma van een relevante medische basisopleiding zoals arts of verpleegkundige.

Geregistreerde leden wordt gevraagd actief deel te nemen in de vereniging door gebruik te maken van hun stemrecht op de Algemene Ledenvergadering en zich in te zetten in een van de commissies of werkgroepen.

Voor startende homeopaten heeft de NVKH een instapcontributie Voor de eerste twee jaar van het geregistreerde lidmaatschap bedraagt de contributie € 400,= per jaar.

De contributie voor geregistreerde leden bedraagt  € 49,60 per maand. Indien de contributie per jaar vooraf in één keer wordt betaald, bedraagt deze € 558,= per jaar. Hierbij is inbegrepen:

  • beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de praktijk bij Balens;
  • aansluiting bij koepelorganisatie RBCZ;
  • aansluiting bij tuchtcollege TCZ;
  • aansluiting bij geschillen instantie Quasir

Ook bestaat de mogelijkheid tot het bestellen van PR materiaal zoals folders, nota's, briefpapier, enveloppen, homeopathiegidsen etc; De prijzen daarvan vind u terug in onze bestellijst PR materiaal die u toegestuurd krijgt bij uw registratie.

Registratiecriteria
De registratiecriteria van de NVKH staan beschreven in 6 normdocumenten. Deze 6 normdocumenten vormen samen met de bijlage Begripsbepalingen NVKH en het document Intercollegiale Toetsing en Intervisie het NVKH-kwaliteitsbeleid.

Voor opname in het NVKH-Beroepsregister dient de klassiek homeopaat aan alle registratiecriteria te voldoen. De registratieprocedure start met de aanvraag van het registratie-informatiepakket. Na overmaking van de registratiekosten en insturen van het ingevulde registratieformulier met de gevraagde bijlagen wordt de registratieaanvraag in behandeling genomen. Na controle en goedkeuring van alle overlegde schriftelijke stukken volgt een visitatie van de praktijk van de kandidaat door een ervaren regioadviseur. Indien aan alle voorwaarden is voldaan volgt registratie. Mededeling aan alle zorgverzekeraars is onderdeel van de procedure.
Wilt u meer weten over de NVKH en de registratie dan kunt u bij ons een Informatiegids en het aanvraagformulier voor registratie aanvragen. In de Informatiegids staat o.a. een samenvatting van de registratiecriteria.

Indien u zich bij ons wilt registreren dan kunt u het aanvraagformulier hieronder invullen en sturen wij u de informatiegids toe.

Aanvraag registratie NVKH

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH

Crown Business Center
Tolnasingel 1 - C21
2411 PV Bodegraven

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl