homeopathie
homeopathie

Privacystatement

Wanneer u zich registreert als lid of student-lid bij de NVKH gaat u er automatisch mee akkoord dat de NVKH uw persoonsgegevens verwerkt. De NVKH heeft uw persoonsgegevens verkregen van uzelf.

De NVKH stelt alles in werking uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de NVKH:

  • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens
  • zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrekt, met uitzondering van de doorlevering  zoals hierna beschreven.
  • aanmelding voor het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ);
  • aanmelding bij een Klachten en Geschillencommissie in het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg);
  • aanmelding bij Balens in verband met uw beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering;
  • uw persoonsgegevens tot 7 jaar na het beĂ«indigen van uw registratie bewaart
  • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • uw persoonsgegevens op het publieke deel van het register publiceert. Deze gegevens zijn beperkt tot: Naam Beroepsbeoefenaar, Naam praktijk, Straat, huisnummer + toevoeging, postcode en plaats van de praktijk, Website en e-mailadres van de praktijk, Telefoonnummers praktijk

Informatie die via dit medium wordt verstrekt is openbare informatie die voor een ieder toegankelijk is.

Tevens gaat u er mee akkoord dat wij:

  • U periodiek informeren via een ledenmail over alle van belang zijnde zaken voor de leden van de NVKH.

Wie zijn wij

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 

Contact NVKH

Crown Business Center
Tolnasingel 1 - C21
2411 PV Bodegraven

T: (0172) 49 95 95 
E: info@nvkh.nl