Ga naar de inhoud

Wie zijn wij?

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. Aan de bij de NVKH aangesloten homeopaten worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Zij hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar. Onze kwaliteitszorg behelst zowel de opleiding en nascholing, als de beroepsethiek en de praktijkvoering.

Dit kwaliteitsbeleid wordt zeer gewaardeerd. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten van de leden van de NVKH via de aanvullende verzekeringspakketten (lees meer hierover)

Alle homeopaten die bij de NVKH zijn aangesloten staan in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu). Dit register garandeert en controleert de kwaliteit van de aangesloten behandelaars.

Een homeopaat die is aangesloten bij de NVKH hoeft geen arts te zijn. Wel dient hij in het bezit te zijn van een diploma van een geaccrediteerde opleiding Medische Basiskennis of in het bezit te zijn van een diploma van een relevante medische basisopleiding, zoals arts of verpleegkundige. Dit is van belang om een goede inschatting te kunnen maken van de gezondheidstoestand waarin een patiënt zich bevindt. Indien nodig zal de homeopaat verwijzen naar een andere discipline binnen de gezondheidszorg.

Verder is het zo dat patiënten van bij de NVKH aangesloten homeopaten, mocht dat nodig zijn, kunnen rekenen op een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure.