Ga naar de inhoud

Over de NVKH

Vind een homeopaat bij jou in de buurt.

Voer hieronder een plaatsnaam in om een NVKH homeopaat in de buurt te vinden.

Zoek
Mijn lokatie

De NVKH in het kort

 • De NVKH is een beroepsorganisatie voor en door klassiek homeopaten met enthousiaste en actieve leden.
 • De NVKH stelt hoge kwaliteitseisen aan de aangesloten klassiek homeopaten, gericht op opleiding, nascholing, beroepsethiek en praktijkvoering.
 • Consulten bij een NVKH-homeopaat worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed (bij aanvullende verzekering).
 • De NVKH stelt kwaliteitseisen aan de aangesloten opleidingen en borgt daarmee een gedegen opleiding van toekomstig homeopaten.
 • Alle homeopaten die bij de NVKH zijn aangesloten staan in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 • De NVKH heeft een bestuur dat door de leden wordt gekozen.

Veel gestelde vragen over de NVKH

Over de NVKH

Wie zijn wij?

De NVKH is dé beroepsvereniging van professionele homeopaten. Aan de bij de NVKH aangesloten homeopaten worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Zij hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar. Onze kwaliteitszorg behelst zowel de opleiding en nascholing, als de beroepsethiek en de praktijkvoering.

Dit kwaliteitsbeleid wordt zeer gewaardeerd. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten van de leden van de NVKH via de aanvullende verzekeringspakketten.

Alle homeopaten die bij de NVKH zijn aangesloten staan in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu). Dit register garandeert en controleert de kwaliteit van de aangesloten behandelaars.

Een homeopaat die is aangesloten bij de NVKH hoeft geen arts te zijn. Wel dient hij in het bezit te zijn van een diploma van een geaccrediteerde opleiding Medische Basiskennis of in het bezit te zijn van een diploma van een relevante medische basisopleiding, zoals arts of verpleegkundige. Dit is van belang om een goede inschatting te kunnen maken van de gezondheidstoestand waarin een patiënt zich bevindt. Indien nodig zal de homeopaat verwijzen naar een andere discipline binnen de gezondheidszorg.

Verder is het zo dat patiënten van bij de NVKH aangesloten homeopaten, mocht dat nodig zijn, kunnen rekenen op een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure.

Bestuur en secretariaat
Bestuursleden  
Gerda ZaalbergVoorzittergerdazaalberg@gmail.com
Monique HaafkesBureauzakeninfo@moniquehaafkes.nl
Loes KremerSecretarisloes@thomvw.nl
Caroline Nuiten-ZielhorstVice-voorzittercaroline@mijnhomeopaat.nl
Anita JanssenPenningmeesteranitajanssen@klassiekehomeopathie.nl
Marina LandstraBestuurslidmarinalandstra@gmail.com
Miranda MeereBestuurslidmirandahomeopaat@gmail.com
   
Persvoorlichting  
Joloma Bakker info@linba.nl
Helen Hensing info@homeopatischcentrum.nl
   
Secretariaat  
Annemieke van RosendaalSecretaressea.vanrosendaal@nvkh.nl
Doelen, missie en visie

De missie van de NVKH is: Klassieke homeopathie toegankelijk maken voor iedereen.

De doelstellingen van de NVKH staan verwoord in de statuten:

 • Het behartigen van de belangen van de leden.
 • Het bevorderen van de klassieke homeopathie als geneeskunst, het doen toepassen van haar principes en het streven naar erkenning in de ruimste zin van het woord.
 • Het benoemen van normen die gelden voor de uitoefening van de klassieke homeopathie en het formuleren van eisen waaraan de leden dienen te voldoen.
 • Het toezien op de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden.
 • Het vormen van een gemeenschappelijke basis voor beroepsbeoefenaars in de klassieke homeopathie, onder meer door het bevorderen van de onderlinge contacten, bijscholing en al die activiteiten waardoor het begrip van de homeopathische geneeskunst optimaal wordt.

Samenvattend betekent dit dat er gestreefd wordt naar kwaliteit en professionaliteit. Het kwaliteitsbeleid van de NVKH is erop gericht de kwaliteit van de geregistreerde leden te waarborgen en verder te stimuleren. Goed geschoolde en professioneel werkende klassiek homeopaten vormen de basis voor maatschappelijke erkenning. Deze erkenning zal er voor zorgen dat klassieke homeopathie voor iedereen toegankelijk wordt.

Samenwerking met andere organisaties

Samen staan we sterk! Verbinden is belangrijk om een duidelijke positie in te kunnen nemen in de ons omringende gezondheidszorg.

De NVKH is aangesloten bij RBCZ, de grootste koepelorganisatie voor complementaire beroepsbeoefenaren in Nederland en de ECCH.

Verder werkt de NVKH nauw samen met de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN), dit is een consumentenvereniging met een eigen tijdschrift; de KVHN doet veel aan landelijke PR voor patiënten en consumenten. Daarnaast hebben zij een Homeopathielijn, waar je laagdrempelig een vraag aan een homeopaat kunt voorleggen. Deze is te bereiken op 0900 – 400 20 50.

Interessante andere organisaties:

NVKP

Homeopaten zonder grenzen

Hahnemann apotheek

Ik Kies Natuurlijk

Klachtenafhandeling NVKH

Bespreek uw onvrede en los het samen op!

Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Homeopaten doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw homeopaat te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw homeopaat dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op. Klachten kunnen gaan over uw behandeling, bejegening, of de bereikbaarheid.

Voelt u zich niet in staat uw klacht te bespreken met uw homeopaat, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum Klachtbehandeling inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht en bij het zoeken naar oplossingen.

Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken behandeld. De homeopaat om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. U kunt uw klacht via dit klachtenformulier indienen.

Wilt u geen klacht indienen maar wel uw onvrede kenbaar maken bij de beroepsvereniging dan kun u contact opnemen met het secretariaat van de NVKH op info@nvkh.nl of telefonisch op 0172-499595 (9.00-12.30 uur).

Wordt uw klacht, naar uw mening, niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling. Alle homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden een bindende uitspraak over uw klacht.

Als er sprake is van een ernstige klacht over het handelen van uw homeopaat dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Meer informatie over TCZ leest u op www.tcz.nu onder het tabje: u-heeft-een-klacht.