Meteen naar de inhoud

Klachtenformulier – Vertrouwelijk

  Formulier om uw klacht kenbaar te maken d.d.*:

  1. Op welke therapeut heeft uw klacht betrekking?

  Naam therapeut*:

  Praktijkadres*:

  2. In welke relatie staat u tot de therapeut*:

  3. Op welke periode heeft uw klacht betrekking*:

  4. Wilt u hier uw klacht omschrijven (feiten en omstandigheden)*:

  5. Heeft u hierover al gesproken met de betreffende therapeut?

  Zo ja, wanneer was dit?

  Zo nee, waarom niet?

  6. Zou u het op prijs stellen om hulp te krijgen voor een gesprek met de therapeut?

  7. Heeft u uw klacht op dit moment ook ergens anders ingediend?

  Zo ja, bij welke instantie?

  8. Heeft u uw klacht eerder al eens ingediend bij een instantie?

  Zo ja, bij welke instantie was dat?

  9. Uw naam en adresgegevens:

  Naam*:

  Straat en huisnummer*:

  Postcode en woonplaats*:

  Email adres*:

  Telefoonnummer*:

  captcha