Meteen naar de inhoud

Klachtenformulier – Vertrouwelijk

  Formulier om uw klacht kenbaar te maken d.d.*:
  1. Op welke therapeut heeft uw klacht betrekking?
  Naam therapeut*:
  Praktijkadres*:
  2. In welke relatie staat u tot de therapeut*:
  3. Op welke periode heeft uw klacht betrekking*:
  4. Wilt u hier uw klacht omschrijven (feiten en omstandigheden)*:
  5. Heeft u hierover al gesproken met de betreffende therapeut?
  Zo ja, wanneer was dit?
  Zo nee, waarom niet?
  6. Zou u het op prijs stellen om hulp te krijgen voor een gesprek met de therapeut?
  7. Heeft u uw klacht op dit moment ook ergens anders ingediend?
  Zo ja, bij welke instantie?
  8. Heeft u uw klacht eerder al eens ingediend bij een instantie?
  Zo ja, bij welke instantie was dat?
  9. Uw naam en adresgegevens:
  Naam*:
  Straat en huisnummer*:
  Postcode en woonplaats*:
  Email adres*:
  Telefoonnummer*:
  captcha