Ga naar de inhoud
Home » Over Homeopathie » De homeopathische behandeling

De homeopathische behandeling

Hoe ziet een homeopathische behandeling eruit?

In de homeopathie wordt niet de ziekte behandeld, maar de zieke mens. Omdat bij de behandeling de hele mens centraal staat, neemt een eerste consult bij een klassiek homeopaat al gauw anderhalf uur in beslag. Deze tijd is nodig om een inventarisatie te maken van de gehele gezondheidstoestand. Tijdens dit eerste consult verzamelt de klassiek homeopaat drie soorten gegevens.

Allereerst wordt gevraagd naar de symptomen die direct te maken hebben met de klacht of de ziekte.

Daarna wordt er een onderscheid gemaakt in de symptomen die typisch zijn voor uw reactie op de klacht of de ziekte. Waardoor wordt de klacht beter of juist erger? Sinds wanneer heeft u de klachten? Waren er in die periode ook bijzondere gebeurtenissen? Hoe was uw reactie hierop?

Als laatste wil de homeopaat persoonlijke kenmerken weten die niet direct verband houden met de klacht. Voorbeelden zijn eerder doorgemaakte ziekten en ziekten die zich voordoen in de familie. Hoe is het met uw concentratie, geheugen en nauwkeurigheid gesteld? Hoe reageert u op warmte en koude, het klimaat en het weertype? Hoe slaapt (en droomt) u en hoe en wanneer transpireert u? Hoe is uw hormonale cyclus en heeft u voorkeur of afkeur van bepaalde voedingsmiddelen?

Aan de hand van deze gegevens stelt de klassiek homeopaat een middelbeeld samen dat past bij uw klacht en bij u als persoon. Dit beeld wordt vervolgens getoetst aan homeopathische naslagwerken; de Materia Medica en het repertorium.

Het repertorium is een boek waarin een groot aantal symptomen en de daarbij behorende homeopathische middelen overzichtelijk staan gerangschikt. Soms ziet u tijdens het consult de homeopaat al in dit boek bladeren. Tegenwoordig gebruiken veel homeopaten hiervoor een computerprogramma.

Op basis van het raadplegen van repertorium en Materia Medica wordt een homeopathisch middel gekozen dat het meest overeenkomt met uw beeld. Als de homeopaat tot de keuze van een middel is gekomen, ontvangt u meestal één of meerdere korreltjes al dan niet opgelost in een water/ alcoholmengsel met een voorschrift hoe deze in te nemen. Hoe vaak u een homeopathisch middel in dient te nemen is afhankelijk van de aard van de klacht en de sterkte (potentie D, C, M of LM ) van het middel.

Hoe lang duurt de behandeling?

Homeopathie is een individueel gerichte geneeswijze. Dit is ook zichtbaar in de duur van de behandeling. Als er geen sprake is van een acute situatie wordt er meestal na vier tot zes weken een nieuwe afspraak gemaakt. Bij acute klachten is dat eerder, dan kan er binnen enkele uren al een duidelijke verbetering zijn.

In het vervolgconsult staat uw reactie op het homeopathische middel centraal; wat is verbeterd, wat is verslechterd, zijn er nieuwe symptomen naar voren gekomen? Hieruit blijkt of het gebruik van het gekozen middel moet worden voortgezet, of een ander middel nodig is, of dat moet worden gewacht, omdat het middel nog steeds werkzaam is. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere homeopathische middelen na elkaar nodig zijn om een volledig herstel tot stand te brengen.

Vervolgcon­sulten vinden plaats zolang u nog niet voldoende bent hersteld en zolang er vooruitzichten zijn op verbetering. Als u het passende homeopathische middel heeft ingenomen, treedt in de regel bij een chronische klacht binnen vier tot acht weken verbetering op. Dikwijls treedt al binnen enkele dagen een reactie op, maar dat wil niet zeggen dat u dan al genezen bent. Het is wel duidelijk dat u reageert en dat u op de goede weg bent.

Het kan voorkomen dat enige tijd na inname van een homeopathische middel uw ziektebeeld zodanig verandert, dat een nieuw homeopathisch middel voorgeschreven moet worden. In dat geval is er sprake van een nieuwe situatie.

Het gebeurt zelden dat iemand in één keer volledig genezen is en nergens meer last van heeft. U kunt zich voorstellen dat, als u al enkele jaren aan een chroni­sche ziekte lijdt, uw organisme tijd nodig heeft om te herstellen. De duur van het herstelpro­ces is o.a afhankelijk van uw vitaliteit en de tijd dat de klachten al spelen.