Ga naar de inhoud
Home » Over Homeopathie » Homeopathie komt niet zomaar uit de lucht vallen

Homeopathie komt niet zomaar uit de lucht vallen

De nieuwe website van de NVKH is in de lucht. Een prachtig moment om eens stil te staan bij de homeopathie. Waar komt deze geneeskunst eigenlijk vandaan? Want net als deze website is ook homeopathie niet zomaar uit de lucht komen vallen. Daar is een hele ontwikkeling aan vooraf gegaan en ook is deze ontwikkeling nog steeds gaande. Binnen de homeopathie komen we tot steeds meer nieuwe inzichten. Inzichten die nodig zijn in de huidige tijd, waar we met steeds meer ziekmakende invloeden van buitenaf te maken hebben. Deze ziekmakende invloeden hebben ook invloed op de behandelingen binnen de homeopathie, want door verandering van ziektebeeld verandert ook de te varen behandelkoers.


De basis van de homeopathische behandeling ligt bij Samuel Hahnemann, die leefde van 1755 tot 1843. Hij wordt gezien als de grondlegger van de homeopathie. Samuel was ontevreden over de destijds toegepaste geneeskunde. Vanuit interesse nam hij een dosis Kinabast en er ontstonden bij hem klachten en sensaties die leken op het voor ons bekende beeld malaria. Doordat China verschijnselen kon oproepen die leken op malaria, kwam bij hem op dat dit wel eens een goed geneesmiddel voor malaria kon zijn. Hij is dit, met meer middelen en met meer proefpersonen, verder gaan uitwerken en onderzoeken. Hij kwam daarmee tot een eigen geneeskunst, de homeopathie. Binnen de homeopathie geldt: het gelijke kan het gelijksoortige genezen, ‘Similia Similibus Curentur’.


Zo mag ook deze website bijdragen. Dat éénieder die gelijksoortige klachten ervaart, via deze weg zijn of haar homeopaat mag vinden om de weg van heling te bewandelen, want ook jouw klachten komen niet zomaar uit de lucht vallen!

Lisette van ’t Oever