Ga naar de inhoud
Home » Over Homeopathie » Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van onze jongeren

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van onze jongeren

Het aantal jongeren tussen de 15 en 24 jaar dat antidepressiva krijgt voorgeschreven is niet alleen tijdens maar ook na de coronapandemie aanzienlijk gestegen. Vooral bij jonge vrouwen is een groeiend gebruik waar te nemen.

Deze week publiceerde het Nivel (het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) een artikel met de kop ‘Ook in 2022 meer voorschrijvingen van psychofarmaca aan jonge vrouwen’. Het is een trieste conclusie van de derde meting naar het voorschrijven van psychofarmaca aan jongeren in coronatijd.

De maatregelen van de lockdowns en andere restricties hebben een grote invloed gehad op hun psychische gezondheid. Veel jongeren zijn angstig en voelen zich somber en eenzaam.

Opvallend is dat vooral jonge vrouwen, in tegenstelling tot jonge mannen en andere leeftijdsgroepen, in 2022 nog steeds de huisarts bezochten voor angstklachten en depressiviteit.

Frequenter antidepressiva voorgeschreven

Begin 2021, tijdens de tweede lockdown in verband met de coronapandemie, kregen zowel jonge mannen als jonge vrouwen in 2021 gemiddeld vaker een antidepressivum voorgeschreven dan in 2019. Deze stijging zette in het eerste half jaar van 2022 door onder jonge vrouwen, terwijl de trend onder jonge mannen stabiliseerde. Voor andere leeftijdsgroepen waren geen grote veranderingen te zien in voorschrijven krijgen van psychofarmaca tijdens coronapandemie.

Vooral bij jonge vrouwen van 20 tot 24 jaar was de groei het duidelijkst (19%). Maar ook bij meisjes tussen de 15 en 19 jaar is er een toename te zien, vooral in de eerste helft van 2021.

Ook bij jonge mannen in de leeftijd van 20 tot 24 jaar is er een ruime toename te zien (11%) in de eerste helft van 2021.

Onder jonge vrouwen is er in de eerste helft van 2022 een toename van 26% te zien ten opzichte van het antidepressivum gebruik in 2019. Bij jonge mannen werd een stijging van 13% waargenomen.

Het gebruik van antidepressiva bij jonge vrouwen was voor de eerst lockdown sowieso al hoger dan bij jonge mannen van dezelfde leeftijd; mogelijk gaat de laatste groep minder snel naar de huisarts met psychische klachten.

Jongeren psychisch het hardst getroffen door de gevolgen van de coronapandemie

Alle maatregelen en restricties om de verspreiding van corona in te dammen hebben tot gevolg dat jongeren langdurige psychische klachten hebben, ondanks dat er op het moment geen coronamaatregelen zijn. In het artikel van Nivel wordt nog wel aangehaald dat ook andere factoren mogelijk een rol spelen. Tegenwoordig is het voor jongeren moeilijk om (betaalbare) woonruimte te vinden. Ook het feit dat alles duurder wordt door de oplopende inflatie heeft gevolgen voor het mentale welzijn.

Bij andere onderzoeken is gebleken dat na het versoepelen van de restricties de psychische klachten afnamen. Helaas is dat nog niet te zien aan het aantal voorschriften. Volgens Nivel kan dit komen doordat antidepressiva vaak langer gebruikt wordt of doordat de veerkracht van jongeren is afgenomen.

Homeopathie bij angst en depressie

Homeopathie kan als aanvullende en ondersteunende therapie zeker een rol spelen bij het verlichten van depressieve klachten. Tijdens een homeopathisch consult gaat de homeopaat uitgebreid in op de klachten en de achterliggende aanleiding of oorzaak. De behandelaar brengt de individuele situatie in kaart en schrijft een middel voor dat past bij het geheel aan lichamelijke en geestelijke symptomen. Homeopathische middelen onderdrukken geen symptomen maar geven een subtiele prikkel die ertoe bijdraagt dat lichaam en geest het weer zelf aankunnen.

https://vereniginghomeopathie.nl/?agenda=het-gaat-niet-goed-met-de-mentale-gezondheid-van-onze-jongeren